ZAPISY I REZERWACJA

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC NA  ZIMOWISKA 2024 ANULOWANE 🙁

BARDZO PROSZĘ POSTĘPOWAĆ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ!!!!

1. W celu rezerwacji należy wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ, ale najpierw przeczytaj proszę, cały tekst poniżej

I TURNUS

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że aby zorganizować zimowisko, musimy mieć minimum 17 uczestników. Prosimy o szybkie zgłaszanie swojego udziału, abyśmy mogli zaplanować to wyjątkowe wydarzenie. Twoja obecność jest dla nas bardzo ważna, dlatego zachęcamy także do zapraszania swoich znajomych i rodzin. Im więcej osób, tym ciekawszy i bardziej udany będzie nasz zimowy wypoczynek!

Zapraszamy do zgłaszania się.

II TURNUS ANULOWANE!

od tego roku płatność też następuje elektronicznie

2. Po elektronicznym zgłoszeniu rezerwacji:

–  od razu (przy rezerwacji) dokonujemy on-line wpłaty zaliczki w wysokości 800 zł (za turnus) na konto organizatora;

–  na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności (liczy się data wpłynięcia na konto)

–  lub całą kwotę od razu (opłata za całe zimowisko wynosi 2499 zł)

płatność automatycznie przez PRZELEWY24 księgowana będzie na konto KJ Huzar w mBank nr 75 1140 2017 0000 4102 0508 1858

UWAGA:

a. Jeżeli przy zapisywaniu dziecka jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę.

b. Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

c.  Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

d. ZNIŻKA dotyczy tylko osób wpłacających zaliczkę w terminie do 15 listopada i resztę kwoty regulaminowo 21 dni przed rozpoczęciem turnusu!

                      ZNIŻKA:

  1.    Dla stałych bywalców kolonii i zimowisk organizowanych w KJ Huzar 100 ZŁ  KOD:    SKzaliczka

  2.    Dla nowych uczestników, dopiero zaczynających przygodę z KJ Huzar 50 zł KOD:      NKzaliczka

  3.    Dla Klientów stałych wpłacających od razu całą kwotę zniżka wysokości 200 zł KOD:  SKcalosc

  4.    Dla Nowych klientów wpłacających od razu całą kwotę zniżka wysokości 150 zł KOD:  NKcalosc

 

3. Umowę podpisujesz automatycznie przy wypełnianiu formularza 🙂

4. Warunki rezygnacji.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat:

–  Opłatę manipulacyjną w wys. 600,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  w wys. 800,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  całej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji

O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl   Decyduje data otrzymania pisemnej rezygnacji.

5. Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) :

– potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem

– potwierdza zapoznanie się z treścią Warunków Uczestnictwa, Regulaminem Kolonii, Regulaminem Stajni, Zasadami Bezpieczeństwa oraz

ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o zimowiskach, koloniach lub obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje

6.  CENA ZA TURNUS OBEJMUJE:

♘ Pobyt w ośrodku, noclegi, wyżywienie (jeżeli dziecko ma specjalne wymogi żywieniowe dodatkowa opłata wynosi 200 zł), opiekę wychowawców i instruktorów;

♘ 6 lekcji jazdy konnej

♘ Program zawarty jest w opisie każdego turnusu na stronie www.kjhuzar.pl;

♘ Dodatkową opłatę pobieramy za egzaminy na odznaki oraz ew. jazdy dodatkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na obóz z powodu:

a) nie przestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach poprzednich zasad i Regulaminów obowiązujących w KJ Huzar,

b) udokumentowanego naruszenia regulaminów obowiązujących w KJ Huzar przez uczestnika skutkującego wydaleniem z obozu w latach ubiegłych,

c) dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej opieki – w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w momencie zgłoszenia

d) W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców

7. KARTA KOLONIJNA i UMOWA

  Niezbędna dla wszystkich uczestników, do pobrania za pomocą Internetu  Karta kolonijna ZIMOWISKA 2024 Umowa ZIMOWISK KJ Huzar 2024

Pobierz umowę. Karty kolonijne i ORYGINAŁ UMOWY  będziemy zbierać w dniu przyjazdu na miejscu. Bez wypełnionej karty kolonijnej i umowy nie możemy przyjąć dziecka na wypoczynek!

Wymagane jest, aby Uczestnik potrafił funkcjonować w czasie kolonii bez rodziców!!!!

8. Koszt jazd dodatkowych podczas zimowisk (lekcja 45 minut w grupie):

90 zł lekcja rekreacyjna

125 zł lekcja skokowa, ujeżdżeniowa

 9. Sprzedaż i rezerwacja miejsc:

 Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

w Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel  510 029 179, 601 385 669,

 

10.  Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) :

-potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem

-potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację

 

Karta kolonijna ZIMOWISKA 2024

Umowa ZIMOWISK KJ Huzar 2024

WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZACH I KOLONIACH

Niezbędne zgody Rodziców na obozach     do wypełnienia i przywiezienia

Regulamin kolonii i obozów,

Regulamin Stajni,

Regulamin dostarczenia i odbioru dziecka bezpośrednio na z KOLONIĘ/OBÓZ  oraz odbioru przez Rodziców/Opiekunów

Zasady Bezpieczeństwa,

Regulamin jazd konnych,

oraz ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze szczegółowymi informacjami o zimowiskach, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje

INFORMACJE O OŚRODKU SZKOLENIOWYM KJ HUZAR

 

Przelewy24

regulamin_szablon18_2023_10_03_15_53_46
owu_szablon5_2023_10_03_15_53_53
polityka_szablon5_2023_10_03_15_53_40