Obóz sportowy konny. Odznaki PZJ

ZGRUPOWANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JEŻDŻĄCYCH KONNO.

Młodzież 9-21 lat

Ia TURNUS 22.06 – 2.07.2024  brak miejsc!

IIIa TURNUS 14-24.07.2024 brak miejsc!

VIa TURNUS 19.08 – 29.08.2024 brak miejsc!

♘♘♘♘♘♘♘♘♘♘♘

Cena 3 500 zł

 

 Uwaga! – Do 29 lutego 2024
Cena promocyjna

Dla stałych klientów

3 100 zł

dla Nowych

3 250 zł

*sprawdź regulamin promocji

  plus dodatkowa opłata za egzaminy i lekcje dodatkowe

 ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC

 

Obóz sportowy konny z przygotowujący do egzaminu i zakończony /dla chętnych/ egzaminem na powszechną odznakę “JEŻDŻĘ KONNO”  brązową i srebrną odznakę PZJ.

Zgrupowania sportowe oraz obozy przygotowujące do odznak jeździeckich.

Organizujemy je od momentu powstania tego systemu w Polskim Związku Jeździeckim, czyli od 2007 roku

Przez  lata przygotowaliśmy do egzaminów ponad 1500 osób.

W trakcie jazd przygotowawczych (12 lekcji podczas turnusu) analizujemy i wielokrotnie próbujemy kolejne etapy układów konkursowych ujeżdżenia, składając je później w całość.
Z jednej strony daje to możliwość dokładnego zapoznania się z wszelkimi niuansami programu na odznaki, z drugiej, jeździec doskonale zapoznaje się z koniem, na którym będzie jechał egzamin.

Podobnie jazdy skokowe prowadzone są od najprostszych ćwiczeń, przez kolejne elementy parkuru, aż do „próby generalnej” przed egzaminem – czyli pokonanie całego parkuru.

Naprawdę warto poczuć emocje egzaminu dwa dni wcześniej!

Egzamin wewnętrzny (1 lekcja) odbywa się dzień przed egzaminem, uwagi są opisywane na bieżąco w formularzu programu na odznakę, następnie wieczorem  omawiany przejazdy.

Jazdy konne odbywać się będą na ogrodzonej ujeżdżalni na terenie ośrodka, na koniach „profesorach” Służymy także pomocą w opanowaniu materiału teoretycznego. Podstawowa wiedza zawarta jest w „pytaniach i odpowiedziach” na stronie PZJ, ale dołączamy do tego wykłady pomocnicze i wszelką możliwą pomoc merytoryczną!

Na tym turnusie młodzież poznaje co to znaczy prawdziwa hipologia! Jakim obowiązkiem jest koń i nie ogranicza się tylko do samej jazdy.
Spędzamy cały dzień z końmi w stajni, wyprowadzamy i sprowadzamy konie z padoków, karmimy, kąpiemy, czyścimy, robimy wcierki i masaże, sprzątamy w stajni, dbamy o ogólny dobrostan konia

Dodatkowo w wolnych chwilach uczymy się profesjonalnego lonżowania koni!

 

INFORMACJE O OŚRODKU KJ HUZAR – zobacz

Cena OBEJMUJE:

♘ Pobyt w ośrodku

♘ opiekę wychowawców i instruktorów

♘ Noclegi w pokojach 3, 4ro i 6cio osobowych apartamentach (wszystkie pokoje są z łazienkami)

♘ wyżywienie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje)

♘ 12 lekcji jazdy konnej (wliczając w to egzamin wewnętrzny)
–  Można dokupić dodatkowe lekcje jazdy konnej
Lekcja jazdy konnej trwa 45 minut

♘ zajęcia w stajni (dyżur wachtowy (karmienie, wyprowadzanie, dbanie o stajnię, opieka nad końmi itp.
oraz dyżur instruktorski /pomoc w siodłaniu, ustawianie toru przeszkód, czworoboku,
dbanie o dobrostan koni, masaże, wcierki,  dbanie o kopyta, itp)

♘ ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia do kwoty 25.000,- zł.

 

Dodatkowo wykłady:

♘ Ujeżdżenie jest proste

ujeżdżenie wcale nie musi być “czarną magią”. Nie dlatego, że ujeżdżenie jest łatwe, ale dlatego, że łatwo jest wyjaśnić jego zasady. Bez względu na stopień zaawansowania w jeździe, podstawy ujeżdżenia są zawsze takie same. “Sześć, ściśle ze sobą powiązanych zasad klasycznego ujeżdżenia: regularność chodów, elastyczność i rozluźnienie, kontakt (i przyjęcie wędzidła), impuls (dynamika ruchu), wyprostowanie, zebranie (zaangażowanie zadu i lekkość przodu) – przeplata się ze sobą w miarę jak postępuje trening. Każda z nich powinna być interpretowana osobno i zastosowana w odpowiedniej kolejności, aby doprowadzić do wyszkolenia konia ujeżdżeniowego.” – to tylko wstęp do tego z czym mieli okazję zapoznać się uczestnicy.

♘ SKOKI  (omówienie dyscypliny i przepisów na zawodach).

Prezentacje w Power Point oraz filmy, analiza poszczególnych przejazdów.

♘ Wykład z Weterynarii

♘ Nauka dopasowania rzędu jeździeckiego do konia (dopasowanie ogłowia i siodeł)/ prawidłowe używanie sprzętu jeździeckiego

Dodatkowe zajęcia:

    ♘ Nauka lonżowania koni jeśli młodzież będzie zainteresowana

    ♘ Jak metody naturalnej pracy z końmi mogą nam pomóc w jeździe klasycznej

   ♘   Na czym polega sędziowanie czworoboków (analiza przejazdów i tajniki sędziowania)

   ♘   Kosmetologia

   ♘  Pławienie koni w ramach jazd dodatkowych (ze względów bezpieczeństwa dla osób co najmniej na poziomie brązowej odznaki)

 Wszystkie zajęcia z końmi odbywać się będą pod nadzorem instruktorów

Dodatkowy program:

♘ program rekreacyjny – dyskoteki, gry i zabawy na świeżym powietrzu, ogniska, podchody

*  koszt egzaminu na odznakę JEŻDŻĘ KONNO dla obozowiczów, to 200 zł,  płatny dodatkowo (gotówką przy przyjeździe)

* koszt egzaminu na odznakę brązową to 300 zł i srebrną to 350 zł, płatny dodatkowo (gotówką przy przyjeździe)

Szczegóły dot. zakresu wymagań na poszczególne odznaki (jest to zarówno program turnusu)

Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na odznaki jeździeckie

W czasie egzaminu, egzaminatorzy porównują umiejętności jazdy konnej z wymaganiami opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez PZJ.

• ocena umiejętności obchodzenia się z koniem
• ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona prawidłowo.
• ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy dosiad skokowy,
pokonywanie cavaletti i skoki przez kolejne przeszkody.
Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami.
Prawidłowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami
oceny.

• ocena wiadomości teoretycznych – pytania zadawane przez egzaminatora są
dostosowane do poziomu egzaminu odznaki.
• szczegółowe kryteria oceny oparte są o wymagania zawarte w dalszych punktach.

1. Odznaka Jeżdżę Konno

Egzamin składa się z dwóch części:

a. opieka stajenna – zadania :

• Podejdź do konia i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyprowadź konia z boksu i przywiąż bezpiecznym węzłem. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść kopyta. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść konia. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia i opisz czynności, które wykonujesz.
• Wskaż następujące części ciała konia: kłąb, lędźwie, słabiznę, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcinę, koronkę, kopyto, strzałkę, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylicę, mostek.
• Przynieś i załóż ogłowie wędzidłowe. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień najważniejsze części ogłowia wędzidłowego.
• Zademonstruj poprawne dopasowanie ogłowia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przynieś siodło i osiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień części siodła sportowego.
• Załóż ochraniacze. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów ochraniaczy.
• Wyprowadź konia ze stajni i zawróć. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przygotuj konia do wsiadania i wsiądź. Dopasuj długość puślisk i podciągnij popręg. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zsiądź z konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Rozsiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zdejmij ogłowie i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Załóż derkę. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów derek.

b. pokazanie na koniu podstawowych elementów :

• Jazda w zastępie w stępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi
• Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie
• Zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie
• Przejścia: stęp-kłus / kłus-galop / galop-kłus / kłus-stęp /
• Zatrzymanie ze stępa.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na kłus.
• Wykonanie następujących figur na ujeżdżalni:
– Wolta
– Półwolta
– Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię
lub pokazanie na czworoboku (zał. 1 – program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie )

Poruszane zagadnienia i formę rozmowy należy dostosować do wieku zdającego.
Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony.
Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie.
Za poprawność przeprowadzenia egzaminu odpowiada instruktor sportu.

2. Odznaka Brązowa

Warunkiem przystąpienia do egzamin jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.

Egzamin składa się z dwóch części:

a. część praktyczna:

• pokazanie na czworoboku (program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
• pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 6 skoków przez przeszkody maksymalnie o wysokości 70 – 75 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką,
wysokość przeszkód dla kuców maksymalnie 60 cm.
Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.

b. część teoretyczna – zagadnienia :

• zachowanie konia;
• prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
• podstawy żywienia i technika żywienia;
• podstawy zdrowia konia;
• podstawy eksterieru, maści i odmiany;
• podstawy teorii jazdy konnej;
• dosiad;
• rodzaje pomocy;
• podstawowe figury na ujeżdżalni;
• zasady zachowania na ujeżdżalni;
• sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

 

3. Odznaka Srebrna

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC. (Equivalent of Euro
Pony Club Riding Test)
Egzamin składa się z dwóch części:

a. część praktyczna:

• część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P

• część skokowa  – pokonanie 7 skoków o wysokości 80-85 cm (w tym jeden szereg dwuczłonowy)

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

b. część teoretyczna – zagadnienia :

• rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
• rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
• chody koni;
• opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
• figury na ujeżdżalni;
• podstawy teorii skoków przez przeszkody;
• zasady jazdy w terenie;
• pierwsza pomoc.

♘ Obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych – wykaz dostępny jest na stronie www.pzj.pl
w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.
♘ Pytania na egzaminie teoretycznym – min. 3 pytania z powyższych tematów.
♘ Poruszane zagadnienia i formę pytań należy dostosować do wieku zdającego.
♘ Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony”
♘ Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie.
♘ Dopuszcza się poprawkę z jednej części egzaminu (skoki albo teoria).
♘  Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim.
♘  Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest obowiązkowa.
♘ 
Dzieci do lat 15 zdają egzamin praktyczny obowiązkowo w kamizelce ochronnej, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego w kategorii DiM.
♘  W każdej części egzaminu jeździec może brać udział tylko jeden raz.
♘  Dopuszcza się, aby na jednym koniu brał udział w części ujeżdżeniowej, a na innym w części skokowej.
♘ 
Odznaki jeździeckie zdobywane są w kolejności, przystąpienie do kolejnego egzaminu uwarunkowane jest posiadaniem odznaki niższego stopnia.

link do aktualnych przepisów PZJ dot. systemu odznak Odznaki jeździeckie – PZJ

system-odznak-17-12-2021-clean-1.pdf (pzj.pl)

Pytania na brązową odznakę PYTANIA EGZAMINACYJNE NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ W JEŹDZIECTWIE (pzj.pl)

Pytania na srebrną odznakę PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ ODZNAKĘ W JEŹDZIECTWIE (pzj.pl)

I specjalnie przygotowany przez Polski Związek Jeździecki Quizz https://quiz.pzj.pl/

 

*  koszt egzaminu na odznakę JEŻDŻĘ KONNO dla obozowiczów, to 200 zł,  płatny dodatkowo (gotówką przy przyjeździe)

* koszt egzaminu na odznakę brązową to 300 zł i srebrną to 350 zł, płatny dodatkowo (gotówką przy przyjeździe)

 

Dzieci powinny zabrać ze sobą:

– kask (obowiązkowo)

– strój do jazdy konnej lub spodnie bez szwów wewnętrznych,

– buty na sztywnej podeszwie bez protektora, z obcasem 2 cm i cholewką (najlepiej typu sztyblety)

– rękawiczki,

– ubrania do lasu,

– ubranie sportowe,

– strój przeciwdeszczowy (kurtka przeciwdeszczowa),

– ciepły sweter lub polar,

– obuwie na zmianę, kapcie
– buty sportowe i strój do ćwiczeń,

– okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, krem z filtrem UV, płyn odstraszający komary i kleszcze, fenistil żel
– sprawdzone lekarstwa przeciwuczuleniowe

– kalosze,

– Zegarek na rękę

– koc na trawę

– kostium kąpielowy, ręcznik i mydło, szampon, i inne kosmetyki

– artykuły piśmiennicze i kredki, karton, zeszyt itp

1 żel do dezynfekcji

1 balsam do rąk (aby rączki dzieci nie były wysuszone po dezynfekcji)

2 maseczki

2 op. Chusteczek do nosa

– KAMIZELKA DLA DZIECI do 16 roku życia (włącznie) ZDAJĄCYCH ODZNAKI I SKACZĄCYCH PRZEZ PRZESZKODY, jeżdżących na oklep i pławiących się w stawie

 

 

Turnusy zaczynają się od 16:00 (będzie harmonogram), zaś kończy o 15:00 , po obiedzie, zgodnie z harmonogramem

 

 

Informacje bardziej szczegółowe o sposobie zamawiania.

ZAPRASZAMY 🙂