ODZNAKI PZJ

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW NA ODZNAKI PZJ

Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy konnej do zapoznania się z naszą ofertą lekcji lub kursów przygotowujących do egzaminów na odznaki PZJ!

Przez ostatnie lata przygotowaliśmy do egzaminów ponad 1400 osób.

W trakcie jazd analizujemy i wielokrotnie próbujemy kolejne etapy układów konkursowych ujeżdżenia, składając je później w całość.
Z jednej strony daje to możliwość dokładnego zapoznania się z wszelkimi niuansami programu na odznaki, z drugiej, jeździec doskonale zapoznaje się z koniem, na którym będzie jechał egzamin.

Podobnie jazdy skokowe prowadzone są od najprostszych ćwiczeń, przez kolejne elementy parkuru, aż do „próby generalnej” przed egzaminem – czyli przejazdu całości programu przed „własną publicznością”. Naprawdę warto poczuć emocje egzaminu dzień wcześniej!

Jazdy konne odbywać się będą na ogrodzonej ujeżdżalni na terenie ośrodka, na koniach „profesorach” Służymy także pomocą w opanowaniu materiału teoretycznego. Podstawowa wiedza zawarta jest w „pytaniach i odpowiedziach” na stronie PZJ, ale dołączamy wszelką możliwą pomoc merytoryczną!

Szczegóły dot. zakresu wymagań na poszczególne odznaki

Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na odznaki jeździeckie

W czasie egzaminu, egzaminatorzy porównują umiejętności jazdy konnej z wymaganiami opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez PZJ.

• ocena umiejętności obchodzenia się z koniem
• ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona prawidłowo.
• ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy dosiad skokowy,

pokonywanie cavaletti i skoki przez kolejne przeszkody.
Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami.
Prawidłowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami
oceny.

• ocena wiadomości teoretycznych – pytania zadawane przez egzaminatora są
dostosowane do poziomu egzaminu odznaki.
• szczegółowe kryteria oceny oparte są o wymagania zawarte w dalszych punktach.

1. Odznaka Jeżdżę Konno

Egzamin składa się z dwóch części:

a. opieka stajenna – zadania :

• Podejdź do konia i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyprowadź konia z boksu i przywiąż bezpiecznym węzłem. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść kopyta. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Wyczyść konia. Wymień podstawowy sprzęt służący do pielęgnacji konia i opisz czynności, które wykonujesz.
• Wskaż następujące części ciała konia: kłąb, lędźwie, słabiznę, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie, staw pęcinowy, pęcinę, koronkę, kopyto, strzałkę, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylicę, mostek.
• Przynieś i załóż ogłowie wędzidłowe. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień najważniejsze części ogłowia wędzidłowego.
• Zademonstruj poprawne dopasowanie ogłowia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przynieś siodło i osiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień części siodła sportowego.
• Załóż ochraniacze. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów ochraniaczy.
• Wyprowadź konia ze stajni i zawróć. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Przygotuj konia do wsiadania i wsiądź. Dopasuj długość puślisk i podciągnij popręg. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zsiądź z konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Rozsiodłaj konia. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Zdejmij ogłowie i nałóż kantar. Opisz czynności, które wykonujesz.
• Załóż derkę. Opisz czynności, które wykonujesz. Wymień kilka rodzajów derek.

b. pokazanie na koniu podstawowych elementów :

• Jazda w zastępie w stępie i w kłusie z utrzymaniem stałych odległości między końmi
• Kłus anglezowany, zmiana nogi w kłusie, półsiad w kłusie
• Zagalopowanie na prawidłową nogę, galop w półsiadzie
• Przejścia: stęp-kłus / kłus-galop / galop-kłus / kłus-stęp /
• Zatrzymanie ze stępa.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na stęp.
• Przejazd przez trzy drągi ustawione na kłus.
• Wykonanie następujących figur na ujeżdżalni:
– Wolta
– Półwolta
– Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię
lub pokazanie na czworoboku (zał. 1 – program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie )

Poruszane zagadnienia i formę rozmowy należy dostosować do wieku zdającego.
Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony.
Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie.
Za poprawność przeprowadzenia egzaminu odpowiada instruktor sportu.

2. Odznaka Brązowa

Warunkiem przystąpienia do egzamin jest posiadanie odznaki Jeżdżę Konno.

Egzamin składa się z dwóch części:

a. część praktyczna:

• pokazanie na czworoboku (program dostępny na stronie www.pzj.pl w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie i z prawidłowym użyciem pomocy. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Wykroczenie konia czterema kończynami poza czworobok lub trzeci błąd w programie eliminują z egzaminu.
• pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy oddać 6 skoków przez przeszkody maksymalnie o wysokości 70 – 75 cm, w tym skok z kłusa przez przeszkodę ze wskazówką,
wysokość przeszkód dla kuców maksymalnie 60 cm.
Przejazd zakończony jest obowiązkowym przejście do kłusa, a następnie stępa i opuszczeniem parkuru w stępie.

b. część teoretyczna – zagadnienia :

• zachowanie konia;
• prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
• podstawy żywienia i technika żywienia;
• podstawy zdrowia konia;
• podstawy eksterieru, maści i odmiany;
• podstawy teorii jazdy konnej;
• dosiad;
• rodzaje pomocy;
• podstawowe figury na ujeżdżalni;
• zasady zachowania na ujeżdżalni;
• sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

 

3. Odznaka Srebrna

Odznaka Srebrna odpowiada wymogom europejskiej odznaki EPC. (Equivalent of Euro Pony Club Riding Test)

Egzamin składa się z dwóch części:

a. część praktyczna:

• część ujeżdżeniowa – wykonanie czworoboku klasy P

• część skokowa  – pokonanie 7 skoków o wysokości 80-85 cm (w tym jeden szereg dwuczłonowy)

Z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

b. część teoretyczna – zagadnienia :

• rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
• rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
• chody koni;
• opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
• figury na ujeżdżalni;
• podstawy teorii skoków przez przeszkody;
• zasady jazdy w terenie;
• pierwsza pomoc.

Obowiązuje znajomość pytań egzaminacyjnych – wykaz dostępny jest na stronie www.pzj.pl
w zakładce Szkolenia / Odznaki Jeździeckie.
Pytania na egzaminie teoretycznym – min. 3 pytania z powyższych tematów.
Poruszane zagadnienia i formę pytań należy dostosować do wieku zdającego.
Oceną za każdą część egzaminu jest „zaliczony” lub „niezaliczony”
Niezdany egzamin może być zdawany powtórnie w następnym dogodnym terminie.
Dopuszcza się poprawkę z jednej części egzaminu (skoki albo teoria).

Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest obowiązkowa.

Dzieci do lat 15 zdają egzamin praktyczny obowiązkowo w kamizelce ochronnej, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sportowego w kategorii DiM.
W każdej części egzaminu jeździec może brać udział tylko jeden raz. Dopuszcza się, aby na jednym koniu brał udział w części ujeżdżeniowej, a na innym w części skokowej. 

Odznaki jeździeckie zdobywane są w kolejności, przystąpienie do kolejnego egzaminu uwarunkowane jest posiadaniem odznaki niższego stopnia.

 

link do aktualnych przepisów PZJ dot. systemu odznak Odznaki jeździeckie – PZJ

system-odznak-17-12-2021-clean-1.pdf (pzj.pl)

Pytania na brązową odznakę PYTANIA EGZAMINACYJNE NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ W JEŹDZIECTWIE (pzj.pl)

Pytania na srebrną odznakę PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ ODZNAKĘ W JEŹDZIECTWIE (pzj.pl)

 

Służymy także pomocą w opanowaniu materiału teoretycznego. Podstawowa wiedza zawarta jest w “pytaniach i odpowiedziach” na stronie PZJ, ale dołączamy wszelką możliwą pomoc merytoryczną! Nasze kursy przygotowują do egzaminów na odznaki PZJ w stopniach: brązowym oraz srebrnym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę
i umiejętności z zakresu jazdy konnej oraz zdobyć cenne odznaki PZJ w Klubie Jeździeckim HUZAR!

KJ Huzar Team 🙂