ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC w KJ Huzar 2024

Strona Rezerwacyjna Wakacje i Płatności w KJ Huzar 2024

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC

 

1.   Proces Rezerwacji:

Krok 1: Wypełnij dokładnie ELEKTRONICZNY FORMULARZ REZERWACJI.

Krok 2: Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez email od KJ Huzar:

♘ Wpłać zaliczkę 1000 PLN w ciągu 3 dni na konto KJ Huzar: mBank nr 75 1140 2017 0000 4102 0508 1858. W tytule przelewu dopisz imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu.

♘ Dopłać resztę należności na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

♘ Pamiętaj, że po przekroczonych terminach wpłaty rezerwacja przepada.

  2.   Cena za Turnus i Promocja:

♘ Pobyt, noclegi, wyżywienie (dopłata 300 zł za specjalne wymogi żywieniowe), opieka wychowawców i instruktorów.

♘ 12 lekcji jazdy konnej (wliczając zawody) lub 11 lekcji na Vademecum Dresażu.

♘ Program dostępny na www.kjhuzar.pl.

♘ Dodatkowe opłaty: egzaminy na odznaki, jazdy dodatkowe, sesje zdjęciowe.

Specjalna Promocja:

♘ Okres Promocji: Promocje trwają do  29 lutego 2024!

♘ Cena Standardowa: 3 500 zł.

♘ Cena Promocyjna: 3 100 zł dla stałych klientów, 3 250 zł dla nowych klientów.

♘ Warunki: Zaliczka do 29 lutego, reszta kwoty 21 dni przed turnusem.

   3.   Uwagi Dotyczące Płatności:

♘ Pełna kwota należna przy zapisie < 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

♘ Daty wpłynięcia środków na konto są decydujące.

♘ Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja anulowana.

   4.   Umowa i Warunki Rezygnacji:

Wypełnienie i wysłanie formularza równa się z Akceptacją Umowy Kolonii i Obozów KJ Huzar 2024.

Warunki Rezygnacji:

♘ Opłata manipulacyjna 800 PLN (<30 dni przed imprezą).

♘ 1000 PLN przy rezygnacji ≥ 30 dni przed imprezą.

♘ Pełna kwota przy rezygnacji ≥ 14 dni przed imprezą.

♘ Brak zwrotu za skrócenie pobytu.

  5.   Karta Kolonijna i Umowa:

Pobierz: Karta Kolonijna Wakacje 2024 i Umowa Kolonii i Obozów KJ Huzar 2024.

Przynieś oryginał umowy i wypełnioną kartę kolonijną w dniu przyjazdu.

  6.   Koszt Egzaminów i Jazd Dodatkowych – płatne gotówką na miejscu:

♘  koszt egzaminu na odznakę JEŻDŻĘ KONNO dla obozowiczów, to 200 zł,  płatny dodatkowo (gotówką przy przyjeździe)

♘   koszt egzaminu na odznakę brązową to 300 zł i srebrną to 350 zł, płatny dodatkowo (gotówką przy przyjeździe)

♘   90 zł za lekcję rekreacyjną.

♘   125 zł za lekcję skokową, ujeżdżeniową lub odznakową.

  7.   Dodatkowa Sesja Fotograficzna:

Oferujemy możliwość zapisania się na profesjonalną sesję fotograficzną podczas obozu. Szczegóły i koszt zostaną podane przy zapisie.

  8.   Sprzedaż i Rezerwacja Miejsc:

Adres: Klub Jeździecki ‘HUZAR’, Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie.

Kontakt: tel 510 029 179, 601 385 669.

  9.  Przy Wstępnej Rezerwacji i Wpłacie:

Akceptacja Warunków:

Poprzez dokonanie wstępnej rezerwacji oraz wpłaty (całkowitej lub częściowej), klient potwierdza, że:

♘ Zapoznał się z treścią Umowy Kolonii i Obozów KJ Huzar oraz Karty Kolonijnej.

♘ Zrozumiał i zaakceptował warunki zawarte w Regulaminie Kolonii i Obozów, Regulaminie Stajni, Zasadach Bezpieczeństwa oraz Regulaminie Jazd Konnych.

♘ Akceptuje Warunki Uczestnictwa w obozach i koloniach KJ Huzar.

 

  10.   Prawo Organizatora do Odmowy Uczestnictwa:

♘  nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach poprzednich zasad i Regulaminów obowiązujących w KJ Huzar;

♘  naruszenia regulaminów obowiązujących w KJ Huzar przez uczestnika skutkującego wydaleniem z obozu w latach ubiegłych;

♘  dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej opieki – w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w momencie zgłoszenia;

♘  W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców.

 


Uwaga: Wypełnienie formularza rezerwacyjnego i dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i regulaminów KJ Huzar. Zapraszamy do dołączenia do naszej wspaniałej przygody jeździeckiej!

 

INFORMACJE O OŚRODKU KJ HUZAR

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ KOLONII I OBOZÓW KJ HUZAR 2024