WEEKENDOWY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ODZNAKI JEŻDŻĘ KONNO PZJ