ZAPISY I REZERWACJA

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC

1. W celu rezerwacji należy wysłać maila na skrzynkę KJ Huzar: biuro@kjhuzar.pl

z następującymi danymi:

 – Imię i nazwisko dziecka

–  pesel

–  miejsce zamieszkania

–  tel. kontaktowy do rodziców lub opiekunów

–  podanie turnusu (I i/lub IIgi turnus)

 –  adres mailowy rodzica

 

2. Po mailowym potwierdzeniu rezerwacji w KJ HUZAR.należy:

–  w ciągu 3 dni – dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 400 zł (za turnus) na konto organizatora;

–  na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności

UWAGA: Jeżeli przy zapisywaniu dziecka jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę.

Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

3. Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

4. Warunki rezygnacji.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat:

–  Opłatę manipulacyjną w wys. 200,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  w wys. 400,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  całej kwoty za zimowisko w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl   Decyduje data otrzymania pisemnej rezygnacji.

 5. Sprzedaż i rezerwacja miejsc:

Sprzedaż prowadzona jest w:

Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

w Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel  510 029 179, 601 385 669,

 6. KARTA KOLONIJNA

Niezbędna dla wszystkich uczestników, do pobrania za pomocą Internetu

karta_kolonijna ZIMOWISKA 2018   oraz umowa ZIMOWISKA KJ Huzar 2018

Karty kolonijne oraz umowy będziemy zbierać w dniu przyjazdu na miejscu.

Bez wypełnionej karty kolonijnej i umowy nie możemy przyjąć dziecka na wypoczynek!

karta_kolonijna ZIMOWISKA 2018            umowa ZIMOWISKA KJ Huzar 2018

 

Zimowiska zgłoszone do kuratorium

Zniżki:

Dla osób, które zakupią* miejsce na turnusach do 15 listopada i wpłacą 21 dni przed turnusem resztę kwoty, będzie obowiązywała ZNIŻKA!

Dla stałych klientów (korzystających już wcześniej z obozów) kupujących 1 turnus – zniżka w wysokości 99 zł

Dla nowych klientów kupujących 1 turnus – zniżka w wysokości 49 zł

Dla stałych klientów (korzystających już wcześniej z obozów) kupujących 2 turnusy – zniżka w wysokości 149 zł

Dla nowych klientów kupujących 2 turnusy –  zniżka w wysokości 99 zł

 * zakupią czyli zapłacą zaliczkę.
Decyduje data wpłynięcia na konto.

Oczywiście nie gwarantujemy, ze do 15 listopada te miejsca jeszcze będą 🙂