ZAPISY I REZERWACJA W KJ HUZAR

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC

1. W celu rezerwacji należy wysłać maila na skrzynkę KJ Huzar: biuro@kjhuzar.pl

z następującymi danymi:

 – Imię i nazwisko UCZESTNIKA

–  pesel

–  miejsce zamieszkania

–  tel. kontaktowy

–  podanie turnusu (DLA DOROSŁYCH, MAJÓWKA)

 –  adres mailowy

2. Po mailowym potwierdzeniu rezerwacji w KJ HUZAR.należy:

–  w ciągu 3 dni – dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 400 zł (za turnus) na konto organizatora;

–  na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności

UWAGA: Jeżeli przy zapisywaniu  jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę.

Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

3. Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

4. Warunki rezygnacji.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat:

–  Opłatę manipulacyjną w wys. 300,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  w wys. 400,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  całej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl   Decyduje data otrzymania pisemnej rezygnacji.

6. Koszt jazd dodatkowych (lekcja 45 minut w grupie):

50 zł lekcja rekreacyjna

75 zł lekcja skokowa, ujeżdżeniowa lub odznakowa

 7. Sprzedaż i rezerwacja miejsc:

Sprzedaż prowadzona jest w:

Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

w Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel  510 029 179, 601 385 669,