ZAPISY I REZERWACJA W KJ HUZAR

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSC

1. W celu rezerwacji należy wysłać maila na skrzynkę KJ Huzar: biuro@kjhuzar.pl

 

z następującymi danymi:

 – Imię i nazwisko UCZESTNIKA

–  pesel

–  miejsce zamieszkania

–  tel. kontaktowy

–  podanie turnusu (DLA DOROSŁYCH, MAJÓWKA, CZERWCÓWKA)

 –  adres mailowy rodzica

2. Po mailowym potwierdzeniu rezerwacji w KJ HUZAR.należy:

–  w ciągu 3 dni – dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 400 zł (za turnus) na konto organizatora;

–  na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności

UWAGA: Jeżeli przy zapisywaniu dziecka jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę.

c.  Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

d.  Zniżka dotyczy osób wpłacających zaliczkę w terminie do 15 listopada i resztę kwoty regulaminowo 21 dni przed rozpoczęciem turnusu!

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, proszę o przesłanie niezwłocznie na biuro@kjhuzar.pl , wypełnioną i zeskanowaną umowa zimowisk KJ Huzar 2017

 

UWAGA: Jeżeli przy zapisywaniu  jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą kwotę.

Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora.

3. Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

4. Warunki rezygnacji.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat:

–  Opłatę manipulacyjną w wys. 300,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  w wys. 600,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  Potrącenie  całej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.

–  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana.

O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl   Decyduje data otrzymania pisemnej rezygnacji.

5. KARTA KOLONIJNA i UMOWA

  Niezbędna dla wszystkich uczestników, do pobrania za pomocą Internetu karta_kolonijna KOLONIE I OBOZY 2017 i umowa kolonii i obozow KJ Huzar 2017

Pobierz umowę. Karty kolonijne I UMOWY ORYGINAŁ będziemy zbierać w dniu przyjazdu na miejscu. Bez wypełnionej karty kolonijnej i umowy nie możemy przyjąć dziecka na wypoczynek!

Wymagane jest, aby Uczestnik potrafił funkcjonować w czasie kolonii bez rodziców!!!!

6. Koszt jazd dodatkowych podczas zimowisk (lekcja 45 minut w grupie):

50 zł lekcja rekreacyjna

75 zł lekcja skokowa, ujeżdżeniowa lub odznakowa

 7. Sprzedaż i rezerwacja miejsc:

Sprzedaż prowadzona jest w:

Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

w Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel  510 029 179, 601 385 669,