POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

                                                                            KOMPLEKSOWE SZKOLENIE JEŹDZIECKIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH!

 

   

 

 

 

 

 

Jeździectwo to pokonywanie kolejnych etapów, stopni wtajemniczenia.

To właśnie czyni jeździectwo wielką i piękną pasją na całe życie, pasją, na którą nigdy nie jest za późno.

Przygoda z jazdą konną niezmiennie zaczyna się od jazdy na lonży, ale kończy - na etapie ściśle przez nas wyznaczonym, zależnym od naszej wiedzy, naszych doświadczeń i upodobań.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA PROFESJONALNE,
KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH.

termin do ustalenia

Czym charakteryzuje się kompleksowe szkolenie jeździeckie dla dorosłych?

Zajęcia jeździeckie dla początkujących dorosłych, kierowane jest do grupy osób,  których podstawowym źródłem motywacji jest radość z kontaktu z końmi i poszukiwanie harmonijnej łączności z nimi. Wszystkie osoby początkujące i te które po latach powracają do jazdy konnej, chcą nauczyć się jeździć na tyle dobrze, aby możliwie bezproblemowo móc porozumieć się z koniem oraz czuć się na jego grzbiecie pewnie i komfortowo.

 Podczas tego szkolenia przekazujemy - w sposób uporządkowany - teorię i praktykę jazdy konnej odpowiednią do poziomu wykształcenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat koni, postępowania z nimi oraz samego jeździectwa, poznaje niezbędną w dalszej drodze terminologię.

 Bazując na własnych doświadczeniach i doświadczeniach w pracy instruktorskiej rozumiemy naszych uczniów i utożsamiamy się z ich odczuciami.

Dostrzegamy w każdym jeźdźcu indywidualnego człowieka wraz z danym koniem i jego indywidualnymi cechami.

 Początkujący jeździec wymaga znacznie więcej objaśnień, szczególnie w odniesieniu do zachowań konia, które często są w ich odczuciu niezrozumiałe.

 Uczestnicy posiądą umiejętność obchodzenia się z końmi (prowadzenie, czyszczenie, poprawne siodłanie i kiełznanie, karmienie).

 Podstawowa tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje następujące kwestie:

q       Prezentacja rzędu jeździeckiego

q       Kosmetologia (czyli jak i po co czyścimy konie, kąpiemy, strzyżemy, itp.)

q       Nauka poprawnego wsiadania i zsiadania w sposób przyjazny dla konia i jeźdźca.

q       Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające na koniu

q       Podążanie za ruchem konia

q       Praca nad równowagą w trzech podstawowych chodach z naciskiem na kłus anglezowany

q       Dla średniozaawansowanych poprawa dosiadu (kłus ćwiczebny)

q       Równowaga w przejściach między wszystkimi chodami podstawowymi

q       Poznawanie i nauka figur na ujeżdżalni

q       Jazda za koniem czołowym

q       Jazda w zastępie

q       Jazda w podzieleniu

q       Jazda indywidualna

q       Podstawy stosowania pomocy

q       Niezależna ręka w kłusie anglezowanym

q       Przenoszenie ciężaru ciała w zakrętach

q       Stabilny kontakt na wodzy w stępie

q       Niezależne poruszanie różnymi częściami ciała

q       Psychologia koni

q       Zdrowie koni

q       Podstawy lonżowania (praktyka)

q       Sport (skoki i ujeżdżenie, teoria: wykłady, filmy i pokazy)

q       Jazda w damskim siodle (podstawowe informacje i możliwość spróbowania)

 

 Znacznym ułatwieniem w nauce dorosłych są ich zdolności psychologiczne, które są przydatne przy opanowaniu techniki jeździeckiej:

q       Nauka oparta na zrozumieniu-pozyskiwaniu wiedzy teoretycznej na temat wykonywanych zadań

q       Cierpliwość i zdolność koncentracji

q       Doświadczenia funkcjonowaniem własnego ciała

q       Umiejętności ruchowe dzięki doświadczeniom z innych dyscyplin sportowych.

 

Koń różni się znacznie od innych otaczających nas zwierząt ze względu na swoją osobowość, potrzebę ruchu, wymagania dotyczące warunków klimatycznych i odżywiania. Dlatego tak ważne jest poznanie i zaakceptowanie specyficznych potrzeb i zachowań koni. Tylko pewne doświadczenie pozwala nam przewidzieć, w jaki sposób to raczej płochliwe zwierzę zareaguje w określonych sytuacjach. Dopiero gdy potrafimy wyprzedzać reakcje koni, jesteśmy w stanie pozytywnie na nie wpływać.

 Podstawową wiedzę o koniach będziemy przekazywać za pomocą wykładów, filmów oraz bezpośredniego kontaktu z tymi stworzeniami.

 Uczestnicy będą gromadzić własne doświadczenia praktyczne pod nadzorem kompetentnych osób. Będziemy wprowadzać do zajęć elementy demonstracji i obserwacji, wówczas będziemy objaśniać uczniom zasady komunikacji między człowiekiem a koniem, pozwalając oczywiście na samodzielne doświadczenia.

 Nasze lekcje jazdy konnej są dla uczniów zrozumiałe. Jazdy w naszym ośrodku uwzględniają relacje na płaszczyźnie
 instruktor - jeździec –koń. Czynnikiem decydującym o postępach jeźdźca jest jego emocjonalny stosunek do instruktora oraz konia, na którym się uczy. Dostosowujemy się do ucznia (jego predyspozycji fizycznych i psychicznych). Nauka odbywa się w komfortowych warunkach, pozwalających uczniom na rozluźnienie, pozbycie się strachu oraz stresu. Jazda ma formę interaktywną, jeździec może zadawać pytania, tak aby znaleźć rozwiązanie i jak najlepiej wykonać polecenia instruktora.

 Wizualizacja treści i wykorzystanie pomocy dydaktycznych znacznie przyczynia się do skutecznego przebiegu procesów nauki.

 Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem

(Konfucjusz).

 Dzięki właściwemu przekazaniu informacji uczniowie mogą je lepiej przyswoić, dłużej i trwale zapisać w pamięci, dzięki czemu łatwiej będą mogli je sobie przypomnieć w przyszłości.

 Zajęcia na ujeżdżalni nagrywamy na kamerze. Wieczorem, uczestnicy oglądając siebie na ekranie, patrzą na siebie z boku, jednocześnie ponownie wewnętrznie przeżywają wykonanie ruchu, obserwując uważnie swoje mocne i słabe strony. Instruktorzy dodają swoje komentarze. Takie analizy zachowują swoją wartość szkoleniową - nawet po upływie kilku godzin po wykonaniu danego ćwiczenia.

 W związku z tym, iż w szkoleniu biorą udział osoby z całego kraju, każdy z uczestników otrzymuje pisemny konspekt zajęć, tak aby przyszły instruktor mógł poznać „historię nauki danego adepta jeździectwa”, co powinno znacznie ułatwić naukę jazdy konnej w przyszłości.

 Konspekt zajęć

 DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • Dla kochających konie, nie mających dotąd odwagi ani możliwości, aby zacząć naukę jazdy konnej.
  • Dla początkujących, którzy już zaczęli, ale są nie usatysfakcjonowani z dotychczasowej wiedzy
  • Dla średniozaawansowanych
  • Dla dociekliwych

Podczas tego szkolenia otrzymają Państwo w esencję wiedzy jeździeckiej oraz prawidłowe zasady jazdy konnej, co wszystko jest niezbędną kwestią do wgłębiania się w tajniki końskiego świata.

Jest to jedyne, tego typu szkolenie w Polsce!

Szkolenie obejmuje:

 
jazdy konne (3 lekcje dziennie) przez 6 dni
zajęcia towarzyskie (ogniska, karaoke, pogadanki o światku jeździeckim)
 

Podstawowa tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych obejmuje następujące kwestie:

q       Prezentacja rzędu jeździeckiego

q       Kosmetologia (czyli jak i po co czyścimy konie, kąpiemy, strzyżemy, itp.)

q       Nauka poprawnego wsiadania i zsiadania w sposób przyjazny dla konia i jeźdźca.

q       Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające na koniu

q       Podążanie za ruchem konia

q       Praca nad równowagą w trzech podstawowych chodach z naciskiem na kłus anglezowany

q       Dla średniozaawansowanych poprawa dosiadu (kłus ćwiczebny)

q       Równowaga w przejściach między wszystkimi chodami podstawowymi

q       Poznawanie i nauka figur na ujeżdżalni

q       Jazda za koniem czołowym

q       Jazda w zastępie

q       Jazda w podzieleniu

q       Jazda indywidualna

q       Podstawy stosowania pomocy

q       Niezależna ręka w kłusie anglezowanym

q       Przenoszenie ciężaru ciała w zakrętach

q       Stabilny kontakt na wodzy w stępie

q       Niezależne poruszanie różnymi częściami ciała

q       Psychologia koni

q       Zdrowie koni

q       Podstawy lonżowania (praktyka)

q       Sport (skoki i ujeżdżenie, teoria: wykłady, filmy i pokazy)

q       Jazda w damskim siodle (podstawowe informacje i możliwość spróbowania)

 

cena przy 10-ciu osobach wynosi 930 zł

jeśli będzie więcej osób niż 10, wówczas koszty proporcjonalnie będą ulegać zmniejszeniu, ale nie mniej niż 825
*cena nie zawiera wyżywienia i noclegów

Sprzedaż i rezerwacja miejsc prowadzona jest w:

Klubie Jeździeckim ‘HUZAR’

Józefów 11, 96-315 Wiskitki, pow. Żyrardów, woj. Mazowieckie,

tel /0-46/ 8318393 lub kom 0-601 385 669, 0 510 029 179, www.kjhuzar.pl,

 

Celem rezerwacji należy wysłać kartę zgłoszenia na adres biuro@kjhuzar.pl , po potwierdzeniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w kwocie 400zł

KARTA ZGŁOSZENIA

Należność można wpłacić bezpośrednio na konto bankowe organizatora tj. Klub Jeździecki HUZAR - Ksenia Samsel,

w BRE Bank SA konto nr 75 1140 2017 0000 4102 0508 1858 - po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji w KJ HUZAR.

 

Warunki rezygnacji.

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat:

1. Opłatę manipulacyjną w wys. 200,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

2. Potrącenie w wys. 600,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot pieniędzy

 

Relacja z wiosennego kursu

POLECAMY I ZAPRASZAMY!

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia,  w przypadku braku zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników wymaganej dla zorganizowania Szkolenia, a w każdym czasie z powodu działania siły wyższej, o czym Klient zostanie powiadomiony  najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń. Minimalna liczba uczestników dla Szkolenia wynosi 10 osób. Maksymalna liczba osób to 20.

 

 

STRONA GŁÓWNA

www.kjhuzar.pl

 

 

Hit Counter